BeltPilot bliver en del af DanPilot

I forbindelse med at konkurrencen på lodsområdet er givet helt fri fra 1. januar 2020, er DanPilot og BeltPilot blevet enige om at slå de to selskaber sammen. DanPilot ejede i forvejen 51 procent af BeltPilot og køber nu de sidste 49 procent af medejer og administrerende direktør, Jesper Hoffmann. Med sammenlægningen skabes en klarere organisation, som samler, forbedrer og optimerer kræfterne om sikkerhed, kunder og drift. Derved bliver DanPilot bedre i stand til at servicere kunderne og højne sejladssikkerheden i Danske farvande.

Fusionen sker med virkning fra 2. januar 2020. Alle medarbejdere i Belt Pilot tilbydes at flytte med over i DanPilot, og alle BeltPilots aktiver fusioneres ind i DanPilot. Desuden bevares lokalerne på havnen i Fredericia.

Jesper Hoffmann fra Belt Pilot overgår ved sammenlægningen til DanPilot, hvor han overtager posten som Chef for Customer Relations med direkte reference til DanPilots administrerende direktør, Erik Merkes Nielsen.

”DanPilot og BeltPilot er så tæt forbundne, at det for de praktiske operationer kun betyder få ændringer. Til gengæld vil kunderne opleve et mere simpelt DanPilot, og der kan indhentes synergier i forhold til disponering og ledelse af lodser og bådmænd, så driften samlet set bliver mere effektiv og robust,” siger administrerende direktør for DanPilot, Erik Merkes Nielsen og fortsætter:

”Sammenlægningen af BeltPilot og DanPilot bliver en stor gevinst for alle parter, og vi vil fra DanPilots side gøre alt, hvad vi kan, for at skiftet bliver så smidigt og positivt som muligt for kunder og medarbejdere.”

Erik Merkes Nielsen tilføjer om Jesper Hoffmanns nye rolle:

”Jesper har en stærk kommerciel baggrund og stor indsigt i vores forretningsområde. Jeg er derfor overbevist om, at han bliver en stærk Chef for Customer Relations, som kan sikre, at vi kommer tættere på kunderne og med det stærke team i Customer Relations og med hjælp fra vores Customer
Experience styrke DanPilots kommercielle position.”

Jesper Hoffmann:

”Det er et rigtig godt tidspunkt at slå vores to selskaber sammen. Vi har gennem årene udviklet et stadigt tættere samarbejde, og en sammenlægning var derfor næste logiske skridt. Jeg glæder mig til at arbejde med DanPilots kommercielle platform og hjælpe med til, at vi bliver kundernes foretrukne valg.”

Fakta om DanPilot

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af staten. Lodseriet skaber sikkerhed til søs og i havne i hele Danmark, fordi de højt specialiserede lodser kender farvandene og forebygger uheld. DanPilot lodser skibe, der sejler transit mellem Skagen og Gedser/Allinge gennem Storebælt og Øresund og skibe, der skal ind og ud af danske havne. DanPilot har 17 lodsstationer i Danmark og yderligere fire bådpladser. I alt har DanPilot lidt over 300 medarbejdere, heraf ca. 180 lodser og ca. 80 bådmænd. DanPilot har hovedkvarter i Svendborg.

Fakta om BeltPilot

BeltPilot er et privat lodseri med hovedsæde i Fredericia. BeltPilots højt specialiserede lodser skaber sikkerhed og leverer lodsydelser i havnene i Fredericia, Horsens, Vejle, Skærbæk, Kolding, Assens, Ensted/Aabenraa, Esbjerg og Hvide Sande. BeltPilot har omkring 25 medarbejdere, heraf 16 lodser, fem bådmænd, tre trossefolk og en controller. Der er i forvejen et tæt samarbejde mellem DanPilot og BeltPilot, hvor BeltPilot har varetaget alle havnelodsninger for begge lodserier i det nævnte område. BeltPilot assisterer desuden DanPilot med transitlodsninger.

mobile-indicator
tablet-indicator
tablet-l-indicator
desktop-indicator